Witamy na stronie

 

Nasza szkoła pozwala uczniom realizować marzenia, rozwijać zainteresowania i umiejętności. Wszyscy się tutaj znają, nikt nie jest anonimowy. Panuje rodzinna atmosfera oraz indywidualne podejście do problemów ucznia. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów, szkoła dostosowuje do naturalnej w tym wieku aktywności młodych ludzi, stwarzając przyjazną atmosferę pracy. Jesteśmy nowoczesną placówką, która kształtuje młodzież na ludzi otwartych, myślących kategoriami XXI wieku, dla których tradycja i dziedzictwo narodowe są wartościami nadrzędnymi.

Jesteśmy "Szkołą z klasą". Posiadamy również certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie". Zaspokajamy potrzeby i zainteresowania uczniów. Proponujemy w tym zakresie szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych z poszczególnych przedmiotów - koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, gdzie młodzież realizuje się: sportowo, twórczo, naukowo i społecznie. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym.

         

W szkole prężnie działa Szkolne Koło PCK oraz redagowana przez uczniów szkolna gazetka "Gimnazjalista". - Tradycja, honor, dyscyplina i doskonałość - to filary Programu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Gałuszki. Chlubą Gimnazjum jest Patron szkoły oficer Armii Krajowej, sztandar akowski uświetniający ważne uroczystości oraz Izba Patrona.

Szkole, w ramach projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej, została przekazana nowoczesna pracownia składająca się z 10 komputerów, skanera, drukarki, komputera przenośnego, projektora oraz serwera. Dzięki pozyskanej pracowni nauczyciele mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach, efektem tego są nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa.

Nasze gimnazjum uczestniczy również w Programie "KATYŃ- OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" Zachęcamy do odwiedzenia podstrony traktującej o naszych działaniach w tym programie. W tym celu kliknij tutaj.

Przystąpiliśmy także do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Zapraszamy na podsrtonę traktującą o naszych działaniach.Kliknij TUTAJ.

Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu nasza szkoła otrzymała medal „Pro Memoria". Odznaczenie to jest uwieńczeniem wszystkich dotychczasowych działań podjętych przez szkołę, mających na celu kultywowanie pamięci o ważnych dla Polski osobach i wydarzeniach historycznych, o bohaterach naszego regionu. Wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do przeszłości będzie w dalszym ciągu najistotniejszym działaniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, a otrzymany medal „Pro Memoria” jest dodatkowym zobowiązaniem.

Międzynarodowy projekt KROKUS

Projekt Krokus jest skierowany do uczniów w wieku lat jedenastu i starszych. Na świecie funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Projekt jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie, które przekazują szkołom cebulki żółtych krokusów oraz materiały do nauczania o Holocauście. W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Szkoły uczestniczące w Projekcie Krokus nie ponoszą żadnych kosztów – realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście.
Nasze gimnazjum przystąpiło w tym roku do realizacji powyższego projektu. Otrzymaliśmy cebulki krokusów, które klasa IIIa, biorąca udział w szkolnym projekcie Krokus, posadziła na klombie obok szkoły. Mamy nadzieję, że w wyniku działań Projektu Krokus, dzieci na całym świecie będą sadzić żółte kwiaty dla upamiętnienia swoich rówieśników, którzy stracili życie w wyniku Holokaustu i II wojny światowej.
Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Ich kwitnienie może mieć również inny symboliczny wymiar - krokusy, które przetrwały w ziemi zimę, rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny. Kolor kwiatów przypomina także żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano nosić białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida na ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.
Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. Świat jest wystarczająco duży dla wszystkich. Powinniśmy się starać zrozumieć, jak ważne i piękne są różnice wyrażające się w kolorze skóry, tradycjach kulturowych i religijnych, w sposobie ubierania się.

projekt kroskus

projekt krokus

Zapraszamy również na